Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Frank i frankiści polscy : 1726 - 1816 ; monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych i re̜kopiśmiennych / przez Alexandra Kraushara
AuthorKraushar, Aleksander
PublishedKraków : Gebethner
Annotation
Erschienen T. 1 bis T. 2
LanguagePolish
Keywords
Electronic Edition
Frankfurt am Main : Univ.-Bibliothek, 2009
URNurn:nbn:de:hebis:30-180014094006 
Tomes
Links
Download PDF
Reference
Classification