Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Ḥamiššā ḥūmšê Tôrā bi-lšôn aškenaz : ṣe'ênā û-re'ênā benôt Ṣiyyôn bā-ʿaṭārā / še ʿiṭṭēr lākem ... Yaʿaqôv Ben- ... Yiṣḥāq ... mim-mišpaḥat rabbēnû ... be-q"q Yānôw
Undissociated Title
Ṣe'ênā û-re'ênā
ParticipantsAshkenazi, Yaʿaḳov ben Yitsḥaḳ
PublishedFranqfurṭ de-Mayn, [circa 1750]
Description[1], 261 Bl.
Annotation
Digitalisat der Ausg. Franqfurṭ de-Mayn, [circa 1750]
In hebr. Schrift, jidd.
Bibel für Frauen
LanguageYiddish
Keywords
Electronic Edition
Frankfurt am Main : Univ.-Bibliothek, 1999
URNurn:nbn:de:hebis:30:2-757 
Links
Download PDF
Reference
IIIF IIIF Manifest