Page
? 0 •
ו&י
ו&־י
שער שמעון
י^'/^>/'־ 0 ס^עי ב^
י 0 §
^העל^ סעיזק מספר היזײם!לסכם לס 5 ס התויני
מוהר״ד שמעון פרנקפורט ונ׳ל • והזא
י^׳נג קינזר"^זספר הנ׳ל נו 1 לנ 1 התפלגת
י 10 הש״כין לרהנרה קדישא נותצי 'קםדיס
וכלדיני קסדואתת תניקור קוליס
וגיסם ועניג׳ קנודה עד וינוצא
• 6 ^ נתרא ־ הונא צדפום
• 0 ^ לזרית נן הרניס
ע׳•נן המקנר
מוהר ר
+משדז*דנר 1 <!ורט
נ*;•־־* כחס׳רואה״ת יכופר עזן
יש׳ן לפ־ק
?
כאס׳מטרדם
0 * 0 ^^ הש׳שויושיפ הנניר מיעה
. דיאש ײלתײיגי מײזר״ ר
שמעח שמש ינאמ; י< ק א׳נונטיש
■_ נא*׳*סרדס