Sēfer ham-maggîd : hû pērûš maspîq ʿal kōl hā-ʿEśrîm we-arbaʿ ; nevîʿîm Terê ʿāśār û-ktûvîm : . Min-nevîʿîm rîšōnîm / Yaʿaqôv Ben-... Yiṣḥāq. Wilhrmśdorf. Wilhrmśdorf : Hirsch Ben-Hajim aus Fürth, [1716/17]