Qerôvēṣ : doś iz ... Qōl rinnā w-îšûaʿ be-ōhōlê ṣaddîqîm ; doś iz ṭaiṭš main šṭim gizang un hilf gitzelṭ fun tzadikim ... Prag : Söhne Jakob Baks, 5417 [1656/57]
Inhalt
An dieser Stelle stehen noch keine Inhalte zur Verfügung