Maḥzôr : ke-minhag aškenaz û-šeʿar qehillôt qedôšôt ; û-vô niklelû tefillôt šelôš regālîm we-hem pesaḥ, šāvûʿôt we-sûkkôt ... dizś maḥzer iz in lošn ha-koideš un [...]. Amśṭrdm : M. Frankfurṭ {[u.a.]