Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Ṭaiṭš maʿanē lāšôn : iz oif ṭaiṭš gišṭelṭ ... woz mn zol oif zain elṭrn un frainṭś kvurim zogn wen mn zain mongil un nuṭ tuṭ klogn ...
Einheitssachtitel
Maʿanē lāšôn
ErschienenF[rank]f[urṭ] d[e-Main] : Gamburg, 5523 [1762/63]
Umfang32 Bl.
Anmerkung
Digitalisat der Ausg. F[rank]f[urṭ] d[e-Main], [1762/63]
Übers. d. Hauptsacht.: Treffende Antwort
In hebr. Schrift, jidd.
SpracheJiddisch
Schlagwörter
Online-Ausgabe
Frankfurt am Main : Univ.-Bibliothek, 1999
URNurn:nbn:de:hebis:30:2-6232 
Links
Download PDF
Nachweis
IIIF IIIF-Manifest