Sippûrê hat-Tôrā we-han-Nevîʾîm : ʿarûkîm li-venê han-neʿûrîm ... : . Sippûrê hat-Tôrā / ʿal yedê Y. Grazôvsqî. Waršā. Waršā : Hôṣaʾat "Tušiyyā", 1911