Tschernowitz, Chaim: Qiṣṣûr hat-Talmûd : ʿim bêʾûr mefôrāṭ û-maspîq ʿal yesôd maddāʿî : 2. Sēder šēnî [Massēḵet Sûkkā] / mē-et Ḥayyîm Ṭšernôvîṣ. Lausanne {[u.a.]. Berlin : Verlag "Jalkut", 1922