Šēš šenôt peʿûlā : Elûl 709 - Elûl 715, 1949 - 1955 ; pirqê dîn we-ḥešbôn li-Weʿîdat hap-pôʿālôt haš-ševîʿît / [ʿārûḵ b-îdê Šûlammît Ôr]. Tel-Aviv : ha-Histadderût hak-kelālît šel hā-ʿôvedîm hā-ʿivrîm be-Ereṣ Yiśrāʾēl, Môʿeṣet hap-pôʿālôt, 1955
Inhalt
An dieser Stelle stehen noch keine Inhalte zur Verfügung