Vervattende den Staat der Israeliten geduurende de Toebereydzelen van het dienstbaar Jerusalem in de woestyne van Sinai : Alwaar de Tabernaakel naa 't Goddelijk Bestek tot een Heyligdom en vaste plaatze voor de Ceremonieelen Gods-dienst in Opstal gebragt; en 't Priesterdom [...] / door een liefhebber der Joodse oudheeden. Met veel naauwkeurige print-vorbeeldingen gestoffeerd. Amsterdam : Goeree, [1700]