Titelaufnahme

Titel
Dabberû ʿal lēv : kôlēl hegyônôt, derāšôt, haṭṭāfôt û-neʾûmîm ḥadāšîm ... le-ḥagîm û-le-môʿadê Yiśrāʾēl / Ben-Šiyyôn Aizenṣṭadṭ
VerfasserEisenstadt, Benzion
ErschienenBrooklyn, NY, 1927
Umfang1 Online-Ressource (132 Seiten)
Anmerkung
In hebräischer Schrift
SpracheHebräisch
Online-Ausgabe
Frankfurt am Main : Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, 2017
URNurn:nbn:de:hebis:30:1-155831 
Zugriffsbeschränkung
 Das Werk ist ausschließlich im Netz der Hochschule verfügbar
Links
Nachweis