Pilgram, Johann: Ms. germ. oct. 81 - Papistischer Zungendrescher : 2. Ms. germ. oct. 81 Nr. 2 - Censura oder Gutachten über Gregorii Lindemanß Papistischen Zungendrescher. [S.l.], [1623 ?]