Gubitz, A.: Leerboek der Hoogduitsche taal voor Nederlanders : [2.]. Sleutel voor de Hoogduitsche Spraakkunst / bewerkt door A. Gubitz. 1879