Zeng, Xubai / 曾虛白 ;: Xu bai xiao shuo虛白小說. [Shang hai] : Zhen mei shan shu dian, [1918?]