Merian, Maria Sibylla: De Europische Insecten : Naauwkeurig onderzogt, na't leven geschildert, en in print gebragt door Maria Sibilla Merian; Met een korte Beschryving, waar in door haar gehandelt word [...]. Amsterdam : J. F. Bernard, 1730
Content
There is no content avaibable here yet.